Notizia

Tokyo simpri plui dongje

in gracie ancje dal furlan

Te Universitât musicâl Senzoku di Tokyo, cu la colaborazion dal Fogolâr Furlan di là vie, al è stât fat un conciert di cjants in lenghe furlane. Te suaze di un progjet di colaborazion inviât dal conservatori “J. Tomadini”, un grop di “Vôs gjaponesis”al rivarà tal Cjistiel di Udin dulinvie dal mês di març dal 2015: une biele ocasion par svicinâ lis dôs culturis e magari inviâ scambiis in altris setôrs.